Edukativni kviz 1 - Biološka terapija upalnih bolesti crijeva (IBD)

Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) s Listom lijekova koja je stupila na snagu 4. lipnja 2019. godine, promijenio se status određenih lijekova koji su se do tada primjenjivali u bolničkim zdravstvenim ustanovama i bili su na Popisu posebno skupih lijekova.

S ovom izmjenom, biološki lijekovi kojima je na Osnovnoj listi lijekova pridružena oznaka “ RSRL93  “ ili oznaka “ RSRL94  “, umjesto u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi mogu se temeljem propisanog lijeka na recept HZZO-a podizati u ljekarnama na razini primarne zdravstvene zaštite.

Sekcija za javno ljekarništvo HFD-a pripremila je kvizove iz područja biološke terapije koja se izdaje u ljekarnama, a prvi u nizu se odnosi na indikaciju upalnih bolesti crijeva.'