S obzirom na veliki porast ukupnog broja i stope incidencije novodijagnosticiranih zloćudnih  bolesti u RH te činjenicu da je to trend u čitavom svijetu potreba za terapijskim opcijama u liječenju novotvorevina i zločudnih bolesti neprestano raste.

Sukladno tome raste i potreba educiranja i donošenja novih terapijskih opcija: kemoterapijskih, hormonskih, imunoterapijskih i suportivnih.
NCCN smjernice jasno definiraju mjesto svakom lijeku u okviru imunokemoterapijskih protokola i suportivne terapije te biološki lijekovi igraju važnu ulogu u terapijskoj slagalici svakog pojedinog pacijenta.

Kada govorimo o limfoproloferativnim bolestima najveći broj pacijenata boluje od non-Hodgkinovog limfoma (5-7/100 000) i KLL-a (kronične limfocitne leukemije; 4/100 000).

U liječenju tih bolesti primjenjuje se značajan broj terapija i protokola o kojima je važno provoditi konstantnu edukaciju da bi klinička praksa mogla pratiti napretke u terapijskim mogućnostima i promjene u smjernicama.

Zbog navedenog ova će edukacija sadržavati kratki uvod o limfoproliferativnim bolestima, pristup njihovom liječenju objašnjenom na prikazu pacijenta iz stvarne kliničke prakse te predstavljanje trenutno dostupnih terapijskih opcija i protokola.

Edukacija će obuhvatiti i najčešće medikacijske pogreške kako bi se skrenula pozornost na njih i podigla svijest o važnosti prevencije pogrešaka s ciljem pružanja najbolje skrbi pacijentima.